Instytut Partnerstwa Gospodarczego jest niezależną jednostką badawczo – doradczą, prowadzi projekty badawcze mające istotne znaczenie praktyczne dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych.

Instytut powołany został z myślą o tworzeniu i wspieraniu wdrażania nowoczesnych rozwiązań gospodarczych oraz rozwijaniu aktywności społecznej.

Działając na rzecz przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych form aktywności przy wykorzystaniu posiadanych lokalnych zasobów, Instytut pomaga przezwyciężać problemy prawne, gospodarcze i społeczne.

Eksperci Instytutu wspierają samorządy i przedsiębiorców w identyfikacji koniecznych działań i inwestycji, w podejmowaniu decyzji, wyborze wykonawców projektów i dostawców adekwatnych usług.

Aktywność Instytutu obejmuje również działalność dydaktyczną oraz różnorodne formy transferu wiedzy i doświadczeń, również pozagospodarczych, przy wykorzystaniu formy międzynarodowego partnerstwa samorządów.

Instytut pomaga nawiązywać kontakty i koordynuje wymianę doświadczeń w Polsce i Europie.
W tym celu organizowane są przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjne. Wspieramy naszych partnerów w kontaktach z instytucjami krajowymi i UE w ramach inwestycji, pozyskiwania finansowania, zagadnień problemowych oraz procesów legislacyjnych.

Staramy się, aby każda nawet najmniejsza racja została dostrzeżona, a partner właściwie wysłuchany.