Główną działalnością Innotechu jest generalna realizacja inwestycji, począwszy od audytów energetycznych, poprzez optymalizację rozwiązań technicznych, do kompletacji dostaw i nadzoru nad wykonawstwem  prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków oraz instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Posiadamy doświadczenie w realizacji złożonych projektów termomodernizacyjnych, budowie małych systemów OZE, jak również dużych farm fotowoltaicznych.

Realizujemy również kompleksowe inwestycje w budynkach sakralnych oraz objętych ochroną Konserwatora Zabytków.

Działając ponadto, na rzecz przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych form aktywności przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, pomagamy przezwyciężać problemy prawne, gospodarcze i społeczne.

Nasi eksperci wspierają samorządy i przedsiębiorców w identyfikacji koniecznych działań i inwestycji, oraz doborze optymalnych rozwiązań technologicznych.

Aktywność Instytutu obejmuje również działalność dydaktyczną oraz różnorodne formy transferu wiedzy i doświadczeń, również pozagospodarczych, przy wykorzystaniu formy międzynarodowego partnerstwa samorządów.