W wyniku rozmów oraz ustaleń pomiędzy Zarządami Spółek , doszło do podpisania umowy partnerskiej, której celem jest zwiększenie potencjałów obu firm oraz stworzenie kompleksowej, unikalnej oferty  w przedmiocie szeroko pojętej efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz systemów teletechnicznych.

Zakres przedmiotowy umowy obejmuje w szczególności , przygotowanie i wykonawstwo na rzecz Potencjalnych Klientów:

  • Dokumentacji techniczno- projektowej (audyty, ekspertyzy, studia wykonalności, projekty budowlane, projekty wykonawcze, uzgodnienia);
  • Wniosków aplikacyjnych o finansowanie inwestycji/projektów (komplet dokumentacji wraz z niezbędną analizą finansową, rozliczanie otrzymanego finansowania);
  • Wykonawstwo mikroinstalacji i farm PV;
  • Instalacje ekologicznych źródeł ciepła (pompy ciepła, kotły);
  • Wykonawstwo i modernizacja systemów oświetlenia;
  • Wykonawstwo systemów zarządzania i monitorowania zużycia energii;
  • Wykonawstwo instalacji teletechnicznych w budynkach (telco, CCiTV, KD, SSWiN, PPOŻ).

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *